Användningsvillkor

Q-Express Online Oy:s användningsvillkor vid användning av tjänsten följer internationell lagstiftning och praxis för att bekämpa olagligheter.

Tjänsten får under inga omständigheter användas för penningtvätt, för stödjande av terrorism, svart arbetskraft eller för att driva människohandel.

Tjänsten får användas av över 15 år fyllda personer som har fungerande bankidentifieringskoder hos någon av de bankerna som syns på första sidan och som bolaget godkänner.

Bolaget vill tydligt informera sina användare om att bolaget följer nolltolerans mot olaglig verksamhet.

Därtill har Q-Express Oy tagit i beaktande alla riskfaktorer som skulle kunna tjäna penningtvätt, stödjande eller finansiering av terrorism i enlighet med internationell lagstiftning.

Bolaget har lagt ner mycket tid på att undersöka eventuellt olagligt förfarande som skulle kunna utnyttjas för att förverkliga olaglig verksamhet.

Q-Express bär för egen del fullt ansvar och strävar enligt bästa förmåga efter att förhindra all slags verksamhet där man eventuellt tjänar eller finansierar terrorismverksamhet eller penningtvätt i någon form.

Användarens ansvar är att använda tjänsten i enlighet med stadgade normer och vara medveten om att han/hon har straffrättsligt ansvar vid missbruk.