Ofta förekommande frågor

Vad är Q-Express Online Oy?

Q-Express Online Oy är ett penningförmedlingsbolag som skickar pengar från Norden till olika länder via finländska banker.

Vad behöver jag för att kunna använda tjänsten?

För att använda tjänsten behöver du endast fungerande finländska bankidentifieringskoder och den summa pengar som behövs på kontot.

Vad är syftet med den här tjänsten?

Syftet med den här tjänsten är att leverera penningförmedling till målländerna där det inte finns ett fungerande banksystem samt att underlätta penningförsändelser till de länder där det är svårare än vanligt att få försändelser att gå fram.

Vem betjänar den här tjänsten?

Q-Express Online Oy:s syfte är att erbjuda en förmånligare och snabbare tjänst och samtidigt underlätta kundens penningförsändelse med egna bankidentifieringskoder. Syftet med tjänsten är att sålla bort alla kundbearbetande mellansteg som försvårar penningförsändelsen i försändelselandet eller som gör att det tar längre tid för transaktionen att komma fram i mållandet.

Vem kan använda tjänsten?

Tjänsten är riktad till alla som upplever det som nödvändigt att utnyttja penningförmedlingstjänsten snabbt och problemfritt. Bäst utnyttjas tjänsten av de människor som hemifrån vill skicka pengar till sina släktingar med sina egna bankidentifieringskoder.

Vem är tjänsten riktad till?

Q-Express Online Oy:s kundgrupp kommer att vara invandrare bosatta i Norden som vill skicka pengar till släktingarna och vännerna i ursprungslandet för att förbättra deras levnadsmöjligheter. Tjänsten kan också utnyttjas av baspopulationen samt av lokala välgörenhetsorganisationer som vill donera utvecklingsbistånd till vissa länder.

Hur fungerar den här tjänsten?

Tjänsten fungerar som så att sändaren fyller i förhandsuppgifterna, loggar in med de egna bankidentifieringskoderna och fyller i uppgifterna som behövs (bl.a. till vilket land och till vem pengarna ska skickas). Därefter överförs kundens transaktion till Q-Express Online Oy som i sin tur skickar det överförda beloppet vidare utgående från de givna uppgifterna.

Genom vilka banker kan jag skicka pengar från Norden?

Tjänsten fungerar med Nordeas, Andelsbankens, Aktias, Danske banks, Handelsbankens och S-bankens bankkoder.

Vem driver den här tjänsten?

Q-Express Online Oy är ett privatägt bolag vars ledning har en lång bakgrund av internationella förbindelser samt företagsverksamhet. Tjänsten drivs av professionella inom branschen från Finland.

Till vilka målländer sträcker sig tjänsten?

Penningförmedlingen erbjuds för tillfället till Somalia, Etiopien och Kenya. Utöver dessa länder fortsätter vi att expandera vår verksamhet så att vi når och täcker fler målländer som har behov av snabba och förmånliga penningförmedlingstjänster.

Kan tjänsten användas utomlands?

Tjänsten kan användas utomlands med finländska bankkoder.

Hur ser bolaget till att betalningen kommer till rätt person?

Penningförmedling till rätt person säkerställs i praktiken genom att kontrollera identitetsbevis på både sändaren och mottagaren. Dessutom ska den som lyfter pengarna veta och kunna berätta vem som har skickat pengarna, från vilket land pengarna kommer, till vilket syfte pengarna ska användas, summan som skickats samt vilken relation sändaren och mottagaren har till varandra. Dessutom ska mottagaren veta de nödvändiga numeriska koderna med vilka bolaget strävar efter att garantera att pengarna förmedlas till rätt part.

Är tjänsten säker?

Användning av tjänsten medför inga risker för kunder som använder tjänsten inom lagliga gränser. Bolaget strävar alltid efter att informera sina kunder angående missbruk av tjänsten samt om lagstiftningen angående terrorism och penningtvätt i respektive målland. Tjänsten är alltså riskfri för användare som använder tjänsten som den är tänkt att användas och riskfylld för de användare som verkar utanför lagens gränser.

Vad kostar det att använda tjänsten?

Tjänsten debiteras enligt gällande kurs på ungefär 5,1% av det överförda beloppet.

Får jag information om att betalningen går fram i realtid?

Ja, användaren meddelas personligen om att betalningen gått fram.

Var ligger bolagets kontor?

Bolagets kontor finns på adressen: Kundgatan 3 A 16 00930 HELSINGFORS.