Tietosuojapolitiikka

Yhtiön politiikan tarkoituksena on noudattaa niitä periaatteita ja käytäntöjä, joita me Q-Express Online Oy:ssä noudatamme asiakkaidemme yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi.

Q-Express Online Oy päivittää tätä politiikkaa toimintansa ja palveluidensa kehittymisen myötä.