Käyttöehdot

Q-Express Online Oy:n käyttöehdot noudattavat palvelua käytettäessä kansainvälisiä lakeja ja käytäntöjä laittomuuksien kitkemiseksi.

Palvelua ei saa missään muodossa käyttää rahanpesuun, terrorismin tukemiseen, harmaantalouden tai ihmiskaupan pyörittämiseen.

Palvelua saavat käyttää yli 15-vuotiaat henkilöt, joilla on toimiva pankkitunnus, jonka toimintaa yhtiön etusivulla näkyvät pankit tukevat.

Yhtiö haluaa tarkasti tiedottaa käyttäjilleen, että yhtiö noudattaa nollatoleranssia laittomuuksia tuettaessa.

Lisäksi Q-Express Oy on ottanut huomioon kaikki riskitekijät, jotka saattaisivat palvella rahanpesua, terrorismin tukemista tai sen rahoittamista kansainvälisesti säädettyjen lakien mukaisesti.

Yhtiö on käyttänyt paljon aikaa tutkiakseen mahdollisia lainvastaisia menetelmiä, joita saatettaisiin käyttää hyväksi laittomuuksien toteuttamiseksi.

Q-Express kantaa omalta osaltaan täyden vastuun ja pyrkii parhaimpansa mukaan ennaltaehkäisemään kaikenlaista toimintaa, jossa mahdollisesti palvellaan tai rahoitetaan terroristista toimintaa tai rahanpesua minkäänlaisessa muodossa. 

Käyttäjän vastuuna on käyttää palvelua säädettyjen normien mukaisesti ja tiedostaa se, että hän on rikosoikeudellisessa vastuussa väärinkäytöksistä.